”Go on, give us a kiss then” är ett fotografi av Frida Börjeson