”Laundrette Fashion” är ett fotografi av Frida Börjeson