”Sunbathing in my heartshaped sunglasses” är ett fotografi av Frida Börjeson