”Engelsk konfekt” är ett fotografi av Frida Börjeson