”You’re so cute I could eat you!” är ett fotografi av Frida Börjeson